logo

روان نت پارس

-----------------------------------------------

شرکت روان نت پارس به طور عمده در زمینه اندازه گیری و پایش وضعیت تجهیزات فعالیت میکند. ما در تلاشیم تا با همیاری همه شرکای خود شامل خریداران، کارکنان، شرکتهای برون مرزی، جامعه فنی و مهندسی کشور، دانشگاهها و… خدمات و فناوریهایی نوآورانه، پیشرو و باکیفیت به بنگاههای صنعتی گوناگون در گستره ایران پهناور پیشکش کنیم. ما به اصول رقابت منصفانه در آوردگاه کسب و کار باورمندیم و امیدواریم خدمات و فناوریهای عرضه شده گوشه ای از نیازهای خریداران را برآورده کند.

------------------------------------------------ ارتباط با مدیر عامل : m.sabzi@ravannp.ir
989122254192+
پایش وضعیت یا نگهداری پیش بینانه(Predictive Maintenance)، پس از جنگ جهانی دوم وارد دنیای مدیریت داراییها(Asset Management) شد. در این شیوه نگهداری، گروهی از پارامترهای کارکردی تجهیز مانند دما، لرزش، صدا و… در سررسیدهای یکسان یا مختلف با ابزارهای اندازه گیری مناسب ثبت میشوند و آنگاه با بررسی روند تغییرات هر پارامتر، رفتار فرسایشی قطعه یا تجهیز مربوطه برآورد میشود. طی دهه های گذشته پارامترهای گوناگونی برای پایش وضعیت بکار رفته اند، اما پرکاربردترینها آنالیز یا پایش وضعیت روغن، ارتعاش سنجی، گرمانگاری(Thermography)، صداسنجی(Ultrasonic Testing)، تحلیل پارامترهای برقی(Electric Signature Analysis) بوده اند. ما به عنوان همکار رسمی شرکتهای FilterTechnik Ltd و CM Technologies GmbH و Argo-Hytos GmbH و Benstone Instruments Inc ابزارهایی کارآمد برای پایش وضعیت در پنج گروه <<آنالیز روغن>>، <<آزمایش سوخت>>، <<آزمایش آب>>، <<پایش پیشرانه دیزل>> و <<ارتعاش سنجی>> عرضه میکنیم :

پایش وضعیت روغن

اینجا کلیک کنید

ارتعاش سنجی

اینجا کلیک کنید

پایش پیشرانه دیزل

اینجا کلیک کنید

آزمایش سوخت

اینجا کلیک کنید