logo

روان نت پارس

-----------------------------------------------

شرکت روان نت پارس به طور عمده در زمینه اندازه گیری و پایش وضعیت تجهیزات فعالیت میکند. ما در تلاشیم تا با همیاری همه شرکای خود شامل خریداران، کارکنان، شرکتهای برون مرزی، جامعه فنی و مهندسی کشور، دانشگاهها و… خدمات و فناوریهایی نوآورانه، پیشرو و باکیفیت به بنگاههای صنعتی گوناگون در گستره ایران پهناور پیشکش کنیم. ما به اصول رقابت منصفانه در آوردگاه کسب و کار باورمندیم و امیدواریم خدمات و فناوریهای عرضه شده گوشه ای از نیازهای خریداران را برآورده کند.

------------------------------------------------ ارتباط با مدیر عامل : m.sabzi@ravannp.ir
989122254192+
ایمنی و انرژی دو دغدغه مهم بشر امروزی در سراسر جهان است. بدون ایمنی حتی پیشرفته ترین اختراعهای مهندسی بی ارزش مینمایند. مهندسی ایمنی بخشهای گوناگونی دارد که یکی از مهمترین آنها عملیات آتش نشانی است که در شمار حیاتی ترین فرآیندهای لازم برای همه محیطهای بشری و حتی زیست بومی به حساب میایند. بخش اساسی عملیات آتش نشانی مایع بکاررفته برای فرونشاندن زبانه های سرکش است که برای هرگونه آتشسوزی مایع ویژه آن بکار میرود. مایعهای آتش نشانی به طور عمده درون سیلندرهایی نگهداری میشوند تا درهنگام لازم بکار گرفته شوند. بنابر استانداردهای آتش نشانی مانند NFPA20 و… تراز مایع درون سیلندر باید بطور دوره ای برآورد شود تا درصورت کاهش به میزان لازم پر شود. تا چندسال پیش تنها روش موجود برای سنجش تراز مایع وزن کردن سیلندر بود که نیاز به دو تن از کارکنان داشت و زمانبر بود، ضمن اینکه امکان آسیب رسیدن به ستون فقرات کارکنان هم وجود داشت. خوشبختانه اکنون شرکت Coltraco Ltd انگلستان برای پاسخ به این نیاز ابزارهایی کارآمد و دقیق براساس فناوری موج فراصوتی برای برآورد تراز مایع سیلندر عرضه کرده است.
با توجه به روند روزافزون درخاست انرژی در جهان، به موازات جستجوی سرچشمه های تازه انرژی باید در راستای بهینه سازی مصرف انرژی هم گامهای اساسی برداشت تا هم از هدررفت انرژی و هم از آسیب رسیدن به زیست بوم کره زمین مانند ازبین رفتن لایه ازن و… پیشگیری شود. بهینه سازی مصرف انرژی در گام نخست نیاز به روشهایی برای سنجش و پایش نرخ مصرف دارد که شرکتهای گوناگون در سراسر گیتی فناوریهای گوناگونی در این زمینه توسعه داده اند. خوشبختانه در این زمینه هم شرکت Coltraco Ltd دو فناوری سودمند دیگر عرضه میکند که برای موردهایی همچون آزمون نشتی در کشتیها، هواپیماها، کانتینرها، خودروها، ساختمانها و… و دبی سنجی درون لوله ها بکار میروند و به این ترتیب میتوان میزان هدررفت انرژی در این دو حوزه را به دقت ارزیابی کرد و در اندیشه تدبیرهای اصلاحی بود:

بازرسی سیلندر آتش نشانی

اینجا کلیک کنید

ایمنی + پایش مصرف انرژی

اینجا کلیک کنید